Søkkjehol stansa trafikken på Dovrebanen i fleire timar