Fyllingsgrada i vassmagasina går opp, men straumprisane held seg høge

foto