– Løysinga for Distrikts-Noreg er ikkje å reversere kommunesamanslåingar

foto