Tilbakekalling av statsborgarskap skal framleis behandlast av forvaltninga