Nye tilrådingar om forsamlingar kjem mot slutten av veka