Opposisjonen i Kviterussland avviser påstandar om attentatplanar