Ni nye smittetilfelle i Brønnøy – i alt 32 smitta i utbrotet