Koronaforskrifter i Arendal og Froland blir oppheva