FHI opnar for å la lærarar rykkje framover i vaksinekøen