Regjeringa gir karanteneunntak etter strengt nødvendig hyttevedlikehald i Sverige og Finland