Skatteetaten skal styre kontantstønaden til bedriftene