Barnehagar og skular i Trondheim vil ikkje opne for fullt etter påske