Søreide: Israelsk annektering vil svekkje moglegheitene for tostatsløysing