Domstolane vil rydde opp i Nav-saka så fort som mogleg