Noreg vurderer EU-dom om merking av varer frå israelske busetjingar