FN: 235.000 migrantar klare til å krysse Middelhavet