WhatsApp innfører endringar for å stoppe ryktespreiing