Oppdrettslaks får smerter ved avlusing i varmt vatn