Ein person arrestert etter mistenkeleg dødsfall i Bergen