Arbeidstilsynet fann mange feil innan overnatting og servering