FN ber om internasjonal hjelp til flyktningar frå Nicaragua