Regjeringa i Tyskland gir krisepakke til tørkeramma bønder