Nærare 30.000 kan bli tekne ut i streik – dei mest koronautsette bransjane blir skjerma

foto