FHI reknar med at alle har fått tilbod om vaksine i august