Raudt meiner Riksrevisjonen må granske Tangen-tilsetjinga