Klager i Nav-skandalen skal behandlast av uavhengig nemnd