Regjeringa vil gi reiselivet seks gonger lengre tid til å refundere reiser