14 av 43 kommunar i Vestland fylke utan Venstre-liste

foto