Schjøtt-Pedersen: – Norsk oljeindustri nødvendig for å utvikle miljøvennleg energi