Bompengestriden: Stavanger kommune innfører vakthold på politiske møter