Ein arrestert etter funn av mistenkjeleg gjenstand i Stockholm