2018 er det fjerde varmaste året som er registrert