UD jobbar med å få oversikt over situasjonen i Nairobi