Sanner varslar strengare krav til norskundervisning