– Regjeringen bruker de eldre som en salderingspost

foto