– Regjeringen bruker de eldre som en salderingspost