Ekstremvêret treffer først Møre og Romsdal og Nordfjord. Der gjeld farevarselet frå klokka 12 og fram til midnatt. Raudt farevarsel er det mest alvorlege varselet styresmaktene har.

Seinare bevegar uvêret seg nordover. Frå 19 gjeld farevarselet også for delar av Trøndelag og Helgeland. Faren minkar på natta, men det kjem til å vere uvêr fram til torsdag.

Ei rekke byar blir ramma: Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim og Steinkjer er alle blant dei som er i området der det er raudt farevarsel.

– Farleg

– Det er farleg å vere utandørs, og det er venta uvanleg stor skade på bygningar, infrastruktur, skog og straumnett, heiter det i farevarselet.

Folk blir bedne om å halde seg inne og følgje råd frå beredskapsstyresmaktene. Fleire stader kan det bli sett krisestab, og både skular og studiestader kan bli stengde.

Den kraftige vinden kan blåse tre og objekt over ende og ramme både transport og straumforsyning.

– Gjer heimen klar for eit potensielt lengre straumbrot, heiter det i farevarselet.

– La bilen stå

Folk blir bedne om å la bilen stå i dei områda som blir hardast ramma. Viss du må køyre, blir du beden om å ta forholdsreglar.

– Berekn god tid, ha fullada bil og ekstra klede og gjerne drikke i bilen, seier Nils Karbø, leiar for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han understrekar at raudt farevarsel er sjeldan – og må takast på største alvor.

I tillegg til områda med raudt farevarsel, er det oransje farevarsel lengre inn i landet og i Nordland.

Det er i Nordland det er venta verst forhold på vegane i morgontimane. Der har det allereie vore storm i fleire dagar. No er det venta kraftig vind og mykje nedbør. Det skaper fare for skred ut i vegbanen, og vegar kan bli stengde på grunn av tre og anna som blir blåse over ende.

– Kjem til å merkast

Det er også venta sterk vind i Vestland, og der kan vegar og ferjesamband bli stengde på kort varsel. Vegvesenet åtvarar også mot at det kan bli kolonnekøyring og stengde vegar på fjellovergangane.

– Det blir vindfullt. Det kjem til å merkast. Det er meldt om mykje regn, men det er vinden som skaper størst problem, sa meteorolog Espen Biseth Granan til NTB tysdag kveld.

Dei kraftigaste vindkasta er venta i ytre strøk frå Stad til Helgeland. Vindkasta kan lokalt komme opp i heile 50 meter per sekund.

Møre og Romsdal har stengt vidaregåande skular, medan det er krisestab i Ålesund og Molde. Der er grunnskulane også stengde.

Kaos i Tromsø

Troms og Finnmark slepp unna dei mest alvorlege farevarsla i denne omgangen. Der har det likevel vore full storm i dagevis, og det blæs framleis godt.

Seint tysdag kveld hadde bilar og bussar fulle av pendlarar stått i timevis i kø for å komme seg over brua til Kvaløya i Tromsø. Sterk vind gjorde at han heldt fram med å vere stengt heile kvelden.

Nokon valde å ta beina fatt og krysse brua til fots i stormen, viste direktesendinga til Nordlys.

(©NPK)