Dagens kommunestyre har ikkje gjort det enkelt for sine etterkomarar