Mjølkeforbruk til nordmenn har gått ned det siste året

foto