Seks vil bli ingeniør for veg og seks for vatn og avløp

foto