WHO meiner det vil ta fleire veker før vi forstår den nye varianten