Tilsynsrapport avdekte fleire titals lovbrot i Oslo-skulen