Johnson beklagar etter rapport om koronafestar, men vil ikkje trekkje seg