Glatte vegar og stengde fjellovergangar fleire stader i landet