Justisministeren vil ikkje be folk unngå Europa-feriar