Vedtok å kutte ned med to representantar i kommunestyret

foto