Noregs rikaste er nesten dobbelt så rik som nestemann på lista