KS ber styresmaktene vurdere om tiltak kan vridast mot risikogruppene i staden for å gjelde alle