Regjeringa vil vidareføre koronareglar om digitale møte i bedrifter