Norsk arbeidsløyse har auka meir enn i resten av Norden