Statsministeren samd i at vedtaket 12. mars burde vore fatta av regjeringa